Download gratis onze

"360° feedback vragenlijst"

Evaluatie van je medewerkers is een belangrijk onderdeel van het stimuleren van hun professionele groei. Met de 360° methode krijgen je medewerkers een completer en meer objectief beeld van hun werk en groeimogelijkheden.

Met deze vragenlijst ga je eenvoudig aan de slag met de 360° feedback methode!

✔  Vragenlijst voor zelfevaluatie

✔  Vragenlijst manager + vragenlijst voor anonieme evaluatie van medewerkers

✔  Vragen “Op een schaal van 1 tot 5” en open vragen